Alliander

Alliander N.V. is een nutsbedrijf dat voortgekomen is uit Nuon. Alliander bestaat uit de onderdelen Liander en Liandon. Het bedrijf verzorgt de distributie van energie in een derde van Nederland. Alliander had in 2016 zo’n 7000 werknemers en 5,7 miljoen klantenaansluitingen.[1] Het beheert ongeveer 88.000 kilometer elektriciteitskabel en 43.000 km gasleiding.[1]

2017-03-03T10:15:23+00:00